Charakterystyka baroku

W Europie zachodniej barok trwa przez cały XVII wiek w Polsce trwa nieco dłużej i trwa do połowy XVIII wieku. Słowo barok oznaczało początkowo dziwna perłę o nieregularnym kształcie, potem terminem tym zaczęto określać epokę w literaturze i sztuce europejskiej. Barok ujawnia wszystkie niepokoje człowieka. Harmonijny ład renesansu już nie istniał, ludzie zaczęli dostrzegać tajemniczość świata, bali się go, gdyż był niepewny, zmienny, a życia na nim trwało krótko. W Polsce z powodu licznych wojen w tym okresie ludzie zaczęli zastanawiać się nad życiem, nad jego ulotnością i niepewnością. Jeśli chodzi o literaturę i sztukę w okresie baroku można powiedzieć, że bardzo silnie oddziaływały na odbiorców w założeniu miały zachwycać, zadziwiać, a nawet szokować. Styl baroku w architekturze był skomplikowany uzmysławiał niepokój i nieład. W kościołach można dostrzec ogrom przepychy bardzo wiele ozdób, dział, różnych malowideł ( figurka na figurce figurkę pogania ). W literaturze baroku rozkwita styl zwany marinizmem ( nazwa pochodzi od włoskiego poety Marina ). Utwory te szokowały zarówno treścią jak i formą, dostrzec w nich można przyrost formy nad treścią. Według włoskiego poety czytelników trzeba zaskoczyć pomysłami i każdy dobry poeta powinien to potrafić. W okresie baroku powstało wiele ciekawych koncepcji filozoficznych. Jednym z myślicieli tej epoki był Spinoza, twierdził on, że najwyższe dobro tkwi w zrozumieniu konieczności, którym my ludzie podlegamy, Innym znanym myślicielem był Kartezjusz. Twierdził on, że prawdę i twierdzenia pewne uzyskujemy tylko poprzez rozum i logiczne myślenie. To on jest autorem bardzo słynnego powiedzenia :myślę więc jestem” Zyskał on sławę dopiero w następnej epoce. Trzecim największym myślicielem tej epoki był Pascal, który był zwolennikiem filozoficznego mistycyzmu. Głosił prym wiary nad wiedzą. Jego dzieło zatytułowane „Zakład” mówi o grze z Bogiem. Gra polega na tym, że jeśli postawiliśmy na to, że Bóg jest i on rzeczywiście istnieje wygrywamy zbawienie, jeśli go nie ma nie tracimy nic. Natomiast jeśli postawiliśmy na to, że go nie ma i nie ma go rzeczywiście nie zyskujemy nic, ale jeśli Bóg jest przegrywamy wszystko czyli życie wieczne. Filozofia baroku porusza także inne ciekawe tematy jak śmierć i marność wszystkiego co ziemskie, materialne.

Jeżeli pragniesz zwiedzić budowle zbudowane w czasach baroku, koniecznie wybierz się na wycieczkę do Białegostoku, po więcej informacji zapraszamy na https://ebialystok.pl/.

Poprzedni post Czego nie malujemy proszkowo?
Następny post Kraków i jego świątynie: bazylika Bożego Ciała